آموزش اطلاعات عمومی برای شرکت در مسابقات

آموزش اطلاعات عمومی برای شرکت در مسابقات

آموزش اطلاعات عمومی برای شرکت در مسابقات

با عرض سلام و خسته نباشید این کتاب تحت عنوان مسابقه برتر برای افزایش سطح اطلاعات عمومی شما طراحی شده است. شامل مباحثی چون: اطلاعات روز ایران و دنیا اطلاعات محلی ایران به تفکیک استان ها دریا ها و رود خانه های مهم ایران و دنیا جزیره ها بیابان ها و اقیانوس ها غار ها و آبشار های مهم ایران و دنیا کو ها و قله ها جنگل ها اطلاعات مهم قاره ها و منظومه شمسی اطلاعات پزشکی جاذبه ها و آثار باستانی دانشمندان و ورزشکاران بازیگران و کارگردانان واحد پول کشور ها و زبان رسمی آنها پایتخت کشورها و نماد آنها و بسیاری از مباحث پر سوال و مهم جهت شرکت در مسابقات شما باتهیه این مجموعه سطح اطلاعات