تجزیه و تحلیل کواریانس ANCOVA

تجزیه و تحلیل کواریانس ANCOVA

تجزیه و تحلیل کواریانس ANCOVA

در این بسته تجزیه تحلیل کواریانس با استفاده از مثال های های عملی با تمام جزئیات قرار داده شده است. این آموزش برای دانشجویانی که قصد طراحی فصل ۴ پایان نامه با استفاده از روش تحلیل کواریانس یا ANCOVA را دارند بسیار مفید است. فایل های آموزشی به زبان فارسی می باشند.

آموزش مانکوا در spss

آموزش مانکوا در spss

آموزش  مانکوا در spss

در این بسته نمونه فیلم و جزوات آموزشی از مبحث مانکوا قرار داده شده است . این بسته برای دانشجویان رشته های روانشناسی و رشته های علوم انسانی که قصد پیاده سازی پایان نامه با روش مانکوا را به کمک spss دارند مفید می باشد. فیلم آموزشی به صورت انگلیسی و بسیار مفید و دارای همه جزئیات تحلیلی می باشد. همچنین ۲ فایل آموزشی فارسی به صورت pdf در این بسته آموزشی از مبحث کواریانس قرار دارد.