عروض دودویی

عروض دودویی

عروض دودویی

استاد نجفی معتقد بودند که «مهم ترین و مشکل ترین مسئله عروض فارسی از قدیم تا امروز طبقه بندی وزنها بوده است» ادعای کتاب این است که تنها راه ممکن طبقه بندی وزن های عروضی را یافته است . در این روش همانند جدول مندلیف کلیه وزن ها ( چه کشف شده چه کشف نشده ، چه دارای موسیقی مطبوع چه نامطبوع و چه بدون موسیقی ) طبقه بندی می شوند و در جای منحصر به فرد خود قرار می گیرند . این روش غیرقراردادی و منطبق بر ماهیت ریاضی رشته های وزنی است و مستقل از انسان و یک فرهنگ و زبان خاص می باشد و قابلیت اعمال در وزن های هجایی تمامی زبان ها را دارد. با این طبقه بندی راه برای دیجیتالیزه کردن

عروض دودویی

عروض دودویی

عروض دودویی

استاد نجفی معتقد بودند که «مهم ترین و مشکل ترین مسئله عروض فارسی از قدیم تا امروز طبقه بندی وزنها بوده است» ادعای کتاب این است که تنها راه ممکن طبقه بندی وزن های عروضی را یافته است . در این روش همانند جدول مندلیف کلیه وزن ها ( چه کشف شده چه کشف نشده ، چه دارای موسیقی مطبوع چه نامطبوع و چه بدون موسیقی ) طبقه بندی می شوند و در جای منحصر به فرد خود قرار می گیرند . این روش غیرقراردادی و منطبق بر ماهیت ریاضی رشته های وزنی است و مستقل از انسان و یک فرهنگ و زبان خاص می باشد و قابلیت اعمال در وزن های هجایی تمامی زبان ها را دارد. با این طبقه بندی راه برای دیجیتالیزه کردن

ارثیه شوم

ارثیه شوم

ارثیه شوم

ارثیه شوم یکی از داستانهای جذاب و مهیج آگاتی کریستی (نویسنده مشهور داستانهای پلیسی ) است. فایل این کتاب یه صورت اسکن شده از کتاب چاپی می باشد. نام کتاب : ارثیه شوم نویسنده : بهرام افراسیابی تعداد صفحه : ۱۰۴ حجم فایل : ۱,۰۷۰ کیلوبایت

مروری بر شاهکارهای سینمایی جهان

مروری بر شاهکارهای سینمایی جهان

مروری بر شاهکارهای سینمایی جهان

مجموعه حاضر که نخستین فرهنگ فیلم های سینمایی به زبان فارسی است، با رجوع به فرهنگ های معتبر جهانی و انتخاب فیلم هایی که دارای ارزشهای تثبیت شده و غیرقابل تردید می باشند، فراهم آمده است. تاریخ تهیه آخرین فیلم این مجموعه به سال ۱۹۶۸ برمیگردد. به این ترتیب می بینیم که هیچ یک از فیلم های جدید به این مجموعه راه نیافته اند. چرا که این فیلم ها هنوز «موزه ای» نشده اند و برای دریافت پروانه ورود به موزه سینما باید لااقل تا یک دهه دیگر انتظار بکشند… نام کتاب : صد فیلم: مروری بر شاهکارهای سینمایی جهان نویسنده : بهرام ری پور تعداد صفحه : ۲۱۳ حجم فایل : ۱۲,۰۰۰ کیلوبایت