راهنمای نمایندگان جنرال در ایجاد و گسترش شبکه فروش مقدماتی

راهنمای نمایندگان جنرال در ایجاد و گسترش شبکه فروش مقدماتی

راهنمای نمایندگان جنرال در ایجاد و گسترش شبکه فروش مقدماتی

یکی از مهمترین دغدغه همکاران متن مناسب و کاربردی برای متقاضیان و جذب انها برای حضور در جلسه اول معرفی هست که در فایل فوق به آن با جزییات کامل توضیح داده شده است. تمام مکالمه شما در دعوت تلفنی میتواند به این صورت خالاصه می گردد: "سلام وقت تون بخیر ،از شرکت بیمه ……………تماس میگیرم خدمتتون آگهی زده بودیم راجع به اعطای کد نمایندگی یاا شغل پاره وقت، شما برای کار درخواست داده بودید درسته؟ لطفا یادداشت کنید فردا راس ساعت ۸ برای مصاحبه به ادرس …………یا ما فردا صبح زود آدرس را جهت یاد آوری براتون ارسال میکنیم لطفا رأس ساعت۸ با کپی شناسنامه و کارت ملی حضور داشته باشید." در صورتی که هرگونه سوال پرسیده شد فقط فامیل فرد را تکرار بکنید

فایل تکمیلی راهنمای تیم سازی و شبکه فروش

فایل تکمیلی راهنمای تیم سازی و شبکه فروش

فایل تکمیلی راهنمای تیم سازی و شبکه فروش

هفت خان موفقیت در ساخت و مدیریت یک تیم فروش ۱-هدف، رؤیا و تصاویر ذهنی بدون رؤیا و هدف شما هیچ پیشرفتی نخواهید داشت وقتی نمیدانیم کجا میخواهیم برویم از کجا باید بدانیم که از چه راهی باید برویم؟ چگونه بدون داشتن و یا حتی دانستن مقصد(هدف)میتوان مسیری را پیمود؟مثال : برای چه تعداد بیمه و تا چه زمانی چند نماینده فروش میخواهید جذب کنید برای ساخت مجموعه تان و ساختن نمایندگان فعال محدوده زمانی تعیین کنید. به خودتان و نه به هیچ شخص دیگری، قول بدهید. (مثال:در ماه ۵ نماینده جذب میکنم و ۳۵ بیمه نامه صادر میکنم.