آموزش بانک اطلاعاتی اکسس ۲۰۰۷ مطابق با سرفصل های آموزش و پرورش

آموزش بانک اطلاعاتی اکسس ۲۰۰۷ مطابق با سرفصل های آموزش و پرورش

آموزش بانک اطلاعاتی اکسس 2007 مطابق با سرفصل های آموزش و پرورش

یکی از اجزای مایکروسافت آفیس است که برای ایجاد پایگاه داده‌های رابطه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.این نرم‌افزار پایگاه داده جت را با یک واسط کاربری گرافیکی و ابزاری جهت تولید نرم‌افزار ترکیب نمود.