پژوهش بررسي تأثير مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان در نمایندگی های مجاز ایران خودروی خراسان

پژوهش بررسي تأثير مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان در نمایندگی های مجاز ایران خودروی خراسان

پژوهش بررسي تأثير مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان در نمایندگی های مجاز ایران خودروی خراسان

پژوهشی با عنوان بررسي تأثير مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان در نمایندگی های مجاز ایران خودروی خراسان با فرمت ورد چکیده: با شدت یافتن رقابت و محور قرارگرفتن مشتری در کلیه فعالیت­های سازمان ، پژوهشگران و افراد اجرایی ،توجه بسزایی را نسبت مدیریت روابط مشتریان مبذول داشته اند و در این میان مباحث و حیطه های تاثیرگذار بر آن ، خصوصا" فرایندهای مدیریتی از جایگاه خاصی برخوردار می باشند. در این تحقیق سعی شده است ، تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان مورد بررسی قرار گیرد. یه این منظور مدلی تلفیقی از چارجوب سنتی مدیریت روابط مشتریان گودسوار و فرایند مدیریت دانش " گیلبرت پروست " ،"کای رومهاردت" و

پژوهش سنجش رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت بیمه پاسارگاد شعب استان خراسان رضوی با استفاده از مدل سرو پرف

پژوهش سنجش رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت بیمه پاسارگاد شعب استان خراسان رضوی با استفاده از مدل سرو پرف

پژوهش  سنجش رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت بیمه پاسارگاد  شعب استان خراسان رضوی با استفاده از مدل سرو پرف

پژوهشی با عنوان سنجش رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت بیمه پاسارگاد شعب استان خراسان رضوی با استفاده از مدل سرو پرف با فرمت ورد چکیده: شركتهاي بيمه پيشرو در امر مشتري‌ مداري سعي دارند كه با شناسايي نيازها خواسته‌ها و انتظارات بيمه‌گذاران و تلاش در برآورده كردن آنها رضايت بيمه‌گذاران را بدست آورند. سئوال اصلی این تحقیق، بررسی وجود رابطه معنی داری بین رضایت مشتریان و کیفیت خدمات ارائه شده توسط شعب بیمه پاسارگاد در استان خراسان رضوی می باشد که از۵بعد عوامل محسوس، قابلیت اعتبار، قابلیت پاسخگویی، اطمینان خاطروهمدلی با استفاده از مدل سروپرف مورد بررسی قرار گرفته است. روش نمونه گيري در این پژوهش، خوشه اي وحجم نمونه با

اصول بازاریابی نوین

اصول بازاریابی نوین

اصول بازاریابی نوین

بازاریابی چیست ؟ « بازاریابی فرایند مدیریت در تشخیص و پیش بینی نیازهای مشتریان و یافتن راه حل های مؤثر و سودآور در جهت رفع این نیازها می باشد » . بر اساس این تعریف فرایند بازاریابی شامل تشخیص نقاط ضعف و قوت سازمان ، فرصت های موجود در بازار و تهدیدهای بالقوه و حقیقی که در مقابل سازمان وجود دارد ، می گردد . این تصمیمات بر اساس اطلاعات مربوط به بازار که از طریق تحقیقات بازاریابی حاصل شده اتخاذ می گردد. مدیریت بازاریابی : عبارت از سازمان دهی و تجزیه و تحلیل ، طرح ریزی و کنترل منابع جذب مشتری از طریق یافتن پاسخ های مناسب برای نیازها و خواسته های آنان در جهت دست یابی به اهداف شرکت می باشد. ۳۸ صفخه