پکیج کامل کنکور ارشد باستان شناسی

پکیج کامل کنکور ارشد باستان شناسی

پکیج کامل کنکور ارشد باستان شناسی

این پکیچ دارای چهار پی دی اف است که شامل پنج جزوه به قرار زیر می باشد : ۱-پیش ازتاریخ ایران ۲-بین النهرین ۳-تاریخی ۴-اسلامی ۵-زبان تخصصی این پکیج را مطا لعه بفرمایید من این کنکور را به شما تضمین میدهم.