فناوری های تولید فلز منیزیم خالص (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل های صوتی)

فناوری های تولید فلز منیزیم خالص (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل های صوتی)

فناوری های تولید فلز منیزیم خالص (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل های صوتی)

در این مجوعه، فناوری های تولید فلز منیزیم از مواد اولیه در قالب ۷۸ صفحه اسلاید و بیش از ۹۰ دقیقه فایل صوتی گرداوری شده است. این دوره آموزشی در اسفند ۱۳۹۷ توسط دکتر علیرضا صادقی استاد دانشگاه تهران و دانش آموخته مهندسی متالورژی با بیش از ۱۰ سال سابقه تحقیق و مطالعه در صنعت منیزیم ارائه شده است. در این دوره آموزشی تخصصی مباحثی از جمله فناوری الکترولیز نمک مذاب کلرید منیزیم، فراید احیا حرارتی منیزیم با استفاده از فروسیلیسیم، ویژگی دولومیت مورد نیاز فرایند پیجن، جزییات فناوری پیجن در تولید منیزیم (کلسیناسیون، خردایش، ترکیب مواد اولیه، فرایند احیا و پالایش مذاب)، محدودیت ها و ویژگی های هر یک از فرایند ها و مسیر گسترش تکنولوژی تولید فلز منیزیم مورد شرح و بحث قرار گرفته است.