تایپ سریع

تایپ سریع

تایپ سریع

بسم الله الرحمن الرحیم تایپ ده انگشتی واسه تویی که دوست داری سریع تایپ کنی… در این کتاب قرار است چه چیزهایی را یاد بگیرید؟ در کتاب پیش رو، ابتدا با دلایل یادگیری تایپ ده انگشتی و فواید آن آشنا خواهیم شد. پس از آن اصول و مبانی تایپ ده انگشتی را آموزش داده و سپس شما را با نحوه تمرین این مهارت آشنا می کنیم. تایپ ده انگشتی مهارتی می باشد که نیاز به تمرین و تکرار دارد که در ادامه به این موضوع پرداخته و روش ها و نرم افزارهایی را برای تمرین کردن معرفی خواهیم کرد. همچنین در این کتاب با ارگونمی و