تبلیغات اینترنتی Web Studio Promo

تبلیغات اینترنتی Web Studio Promo

تبلیغات اینترنتی Web Studio Promo

پروژه آماده افترافکت تبلیغات اینترنتی با نام Web Studio Promo که توسط شرکت VIDEOHIVE ارائه شده است جهت معرفی سایت های اینترنتی ، فروشگاه ها و خدمات ارائه شده توسط شرکت ها و سازمان ها می تواند مورد استفاده قرارگیرد. این پروژه دارای ویدیوی آموزشی می باشد و با کمک آن می توانید بخش های مختلف پروژه را ویرایش نمائید. مشاهده دمو After Effects Version CS5, CS5.5, CS6, CC | No plugins | 1920×1080

تبلیغات اینترنتی Web Studio Promo

تبلیغات اینترنتی Web Studio Promo

تبلیغات اینترنتی Web Studio Promo

پروژه آماده افترافکت تبلیغات اینترنتی با نام Web Studio Promo که توسط شرکت VIDEOHIVE ارائه شده است جهت معرفی سایت های اینترنتی ، فروشگاه ها و خدمات ارائه شده توسط شرکت ها و سازمان ها می تواند مورد استفاده قرارگیرد. این پروژه دارای ویدیوی آموزشی می باشد و با کمک آن می توانید بخش های مختلف پروژه را ویرایش نمائید. مشاهده دمو After Effects Version CS5, CS5.5, CS6, CC | No plugins | 1920×1080