جدول تناوبی

جدول تناوبی

جدول تناوبی

این فایل فشرده شده ۱۳ جدول تناوبی در سایزها و طرحهای مختلف بصورت jpg می باشد. آموزش یادگیری این جدول بصورت فارسی در میان عکس ها گنجانده شده است.