فاکتور هوشمند

فاکتور هوشمند

فاکتور هوشمند

این فایل یک فایل اکسل برنامه نویسی شده که ارزش آن بسیار بالایی دارد که شامل : صدور فاکتور هوشمند انبارداري موجودي ورودي و خروجي کالا ها بدست آوردن سود در چند دهه ثبت فاکتور هاي فروش رفته فروش روزانه محاسبه هزنيه ماهانه سالانه جداول فوق پيشرفته نمودار فروش و….. برای دیدن ویدیوی نمایشی فایل به آدرس : https://www.aparat.com/v/RQmoG

فاکتور هوشمند

فاکتور هوشمند

فاکتور هوشمند

این فایل یک فایل اکسل برنامه نویسی شده که ارزش آن بسیار بالایی دارد که شامل : صدور فاکتور هوشمند انبارداري موجودي ورودي و خروجي کالا ها بدست آوردن سود در چند دهه ثبت فاکتور هاي فروش رفته فروش روزانه محاسبه هزنيه ماهانه سالانه جداول فوق پيشرفته نمودار فروش و….. برای دیدن ویدیوی نمایشی فایل به آدرس : https://www.aparat.com/v/RQmoG