دانلود پایان نامه ارشد حقوق عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

دانلود پایان نامه ارشد حقوق عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

دانلود پایان نامه ارشد حقوق عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

دانلود پایان نامه ارشد حقوق عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء فهرست مطالب عنوان صفحه ۱- پیشگفتار ۱ ۲- مقدمه ۲ ۳- فصل اول- مفاهیم مسئولیت ۴ مفاهیم مسئولیت) الف- مفهوم لغوی مسئولیت ۵ ب- مفهوم کلی مسئولیت ۶ ج- مسئولیت در قرآن کریم ۷ د- مسئوليت اخلاقي ۹ هـ- مسئوليت اجتماعي ۱۰ جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه ۱۰ الف- جنبه فردی مسئولیت ۱۰ ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه ۱۲ ۴- فصل دوم-

دانلود پایان نامه ارشد حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی فهرست مطالب عنوان مطالب صفحه ۱٫ تلقیح مصنوعی. ۲ ۱-۱٫تعریف تلقیح مصنوعی. ۲ ۱-۲٫ تاریخچه تلقیح مصنوعی. ۳ ۱-۳٫ دلایل به كارگیری تكنیكهای تلقیح مصنوعی. ۶ ۱-۳-۱٫ علل ناباروری مردان. ۷ ۱-۳-۲٫ علل ناباروری زنان. ۸ ۱-۴ . تكنیكهای جدید در درمان ناباروری. ۹ ۱-۴-۱٫ شناخت اصطلاحات پزشكی و علائم اختصاری آنها۹ ۱-۴-۱-۱٫ اصطلاحات پزشكی. ۹ ۱-۴-۱-۲٫ علائم اختصاری. ۱۲ ۱-۴-۲٫ تكنیكهای كمكی تولید مثل (A.R.T)13 1-4-2-1. روش باروری در داخل رحم (I.U.I)13

دانلود پایان نامه ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني

دانلود پایان نامه ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني

دانلود پایان نامه ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني

دانلود پایان نامه ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني فهرست مطالب عنوان صفحه تقدير و تشكر………………………………………………………………………………………………. ۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۲ از سياست كيفري تا سياست جنائي………………………………………………………………… ۴ مفهوم سياست جنائي و تحول آن…………………………………………………………………… ۵ سياست جنائي ……………………………………………………………………………. ۷ مدلهاي سياست جنائي…………………………………………………………………………………… ۸ سابقه تاريخي تحولات دفاع اجتماعي………………………………………………………………. ۱۱ مفهوم جنبش دفاع اجتماعي……………………………………………………………………………. ۱۳ كنش ها و واكنش ها………………………………………………………………………… ۱۵ اشكال نوين بزهكاري…………………………………………………………………….. ۱۶ بزه ديده و بزه ديده شناسي………………………………………………………………………….. ۱۸ ظهور تروريسم بين المللي………………………………………………………………. ۲۲ سخن تنها از

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق فهرست‌ مطالب‌ عنوان صفحه مقدمه‌……………………………. 1 فصل اول : كليات‌…………………… 6 1-1 پيشينه تاريخي مرور زمان………… ۷ ۱-۱- ۱ -تاريخچه مرور زمان در حقوق ايران۸ ۱-۱-۱- ۱ -مرور زمان در ايران قديم ….. ۸ ۱-۱-۱-۲- مرور زمان در حقوق جديد ايران . ۱۱ ۱-۱-۲ -:‌مرور زمان در ديگر كشورهاي جهان ۲۹ ۱-۲ – تعاريف و مفاهيم مرور زمان…….. ۳۸ ۱-۲-۱- تعريف لغوي مرور زمان ……….. ۳۸ ۱-۲-۲ -:‌تعريف اصطلاحي مرور زمان …….. ۳۹ ۱-۲-۳ – مقايسة‌ مقررات‌ مرور

دانلود پایان نامه ارشد بررسی حقوقی زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها

دانلود پایان نامه ارشد بررسی حقوقی زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها

دانلود پایان نامه ارشد بررسی حقوقی زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها

دانلود پایان نامه ارشد بررسی حقوقی زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها فهرست مطالب عنوان

دانلود پایان نامه ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری فهرست مطالب نشانه های اختصاری مقدمه سابقه تحقيق فرضیه های تحقیق روش تحقیق انگیزه انتخاب موضوع فصل اول: کلیات مبحث اول: تعریف قرارهای تأمين کیفری و انواع آن گفتار اول: تعاریف الف: قرار ب: تأمين گفتار دوم: انواع قرارهای تأمين کیفری مبحث دوم: پیشینه تاریخی تأمين کیفری

دانلود پایان نامه ارشد حقوق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

دانلود پایان نامه ارشد حقوق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

دانلود پایان نامه ارشد حقوق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

دانلود پایان نامه ارشد حقوق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران فهرست عنوان صفحه مقدمه بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری فصل اول: کلیات مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی فهرست فصل اول :۱ كليات… ۱ مبحث اول – معرفي و شناخت سهم. ۲ بند اول – تعريف سهم. ۲ الف- تعريف لغوي سهم. ۲ ب- تعريف اصطلاحي سهم. ۳ بند دوم- تعريف سهم در شركت تعاوني.. ۴ مبحث دوم – اقسام سهم. ۵ بند اول – اقسام سهم از حيث آورده۵ الف- سهم سرمايه. ۵ ب- سهم انتفاعي.. ۶

دانلود پایان نامه ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

دانلود پایان نامه ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

دانلود پایان نامه ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

دانلود پایان نامه ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران فهرست مطالب مقدمه……………………………………………………………………………………………….. ۱ طرح بحث………………………………………………………………………………………….. ۱ هدف تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۱۰ سوالهای تحقیق……………………………………………………………………………….. ۱۰ فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………….. ۱۱ روش تحقیق……………………………………………………………………………………. ۱۲ ارائه اجمالی پلان…………………………………………………………………………….. ۱۲ بخش اول: تبيين مفاهيم و مباني مسؤوليت مدني دولت ………….. ۱۴ فصل اول: مفاهيم ………………………………………………………… ۱۴ مبحث اول: مفهوم و شاخه‌هاي مسؤوليت ………………………………………….. ۱۵ بند ۱: تعريف مسؤوليت…………………………………………………………………….. ۱۵

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق جنايت بر ميت

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق جنايت بر ميت

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق جنايت بر ميت

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق جنايت بر ميت فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۱ فصل اول : کليات……………………………………………………………………………………….. ۳ مبحث اول : واژه شناسي ……………………………………………………………………………. ۳ گفتار اول: مفهوم مرگ……………………………………………………………………………….. ۳ گفتار دوم: مفهوم جرم و جنايت…………………………………………………………………… ۶ مبحث دوم: سابقه تاريخي ………………………………………………………………………….. ۸ گفتار اول : جرائم عليه مردگان در حقوق غير اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام…. ۸ گفتار دوم : جرائم عليه مردگان در حقوق اسلامي………………………………………….. ۹ مبحث سوم : تعقيب جرائم و جنايات عليه مردگان در مراحل مختلف………………… ۹ گفتار اول : وقوع جرم پس