دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای کتابچه طلایی آمادگی مانتو دوز

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای کتابچه طلایی آمادگی مانتو دوز

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای کتابچه طلایی آمادگی مانتو دوز

کتابچه طلایی آمادگی مانتو دوز سازمان فنی و حرفه ای کشور ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۰۱۰۰۰۱ ۹/۲/۴۱/۹۱-۷ کد استاندارد:۱/۱/۴۰/۹۱-۷ مجموعه شامل ۱دوره از امتحانت قبلی سازمان همراه با پاسخنامه تهیه و تنظیم : مرجع نمونه سوالات فنی و حرفه ای ۴۰ عدد سوال با جواب قابل پرینت فایل zip نمونه تصویر از مجموعه