نمونه سوالات حوزه علمیه پایه ششم با پاسخنامه

نمونه سوالات حوزه علمیه پایه ششم با پاسخنامه

نمونه سوالات حوزه علمیه پایه ششم با پاسخنامه

این مجموعه شامل: اصول (۲۲ عدد) فقه۶ (۲۵ عدد) فقه ۵(۲۳ عدد) آیین نگارش (۵ عدد) نهج البلاغه( ۵ عدد) آشنایی با فلسفه (۲۲ عدد) علوم قرآن(۱۷ عدد) حکومت(۱۶ عدد) تاریخ(۵ عدد) علوم حدیث(۱۸ عدد) همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات حوزه علمیه پایه ششم با پاسخنامه

نمونه سوالات حوزه علمیه پایه ششم با پاسخنامه

نمونه سوالات حوزه علمیه پایه ششم با پاسخنامه

این مجموعه شامل: اصول (۲۲ عدد) فقه۶ (۲۵ عدد) فقه ۵(۲۳ عدد) آیین نگارش (۵ عدد) نهج البلاغه( ۵ عدد) آشنایی با فلسفه (۲۲ عدد) علوم قرآن(۱۷ عدد) حکومت(۱۶ عدد) تاریخ(۵ عدد) علوم حدیث(۱۸ عدد) همراه با پاسخنامه