دانلود نمونه سوالات پایه پنجم حوزه علمیه با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات پایه پنجم حوزه علمیه با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات پایه پنجم حوزه علمیه با پاسخنامه

این مجموعه شامل: اصول (۲۲ عدد) فقه ۴(۳۲ عدد) فقه ۳ (۳۴ عدد) تاریخ (۱۵ عدد) قرآن(۲۹ عدد) عقاید(۲۷ عدد) نهج البلاغه (۹ عدد) تمامی سوالات همراه با پاسخنامه میشود

دانلود نمونه سوالات پایه پنجم حوزه علمیه با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات پایه پنجم حوزه علمیه با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات پایه پنجم حوزه علمیه با پاسخنامه

این مجموعه شامل: اصول (۲۲ عدد) فقه ۴(۳۲ عدد) فقه ۳ (۳۴ عدد) تاریخ (۱۵ عدد) قرآن(۲۹ عدد) عقاید(۲۷ عدد) نهج البلاغه (۹ عدد) تمامی سوالات همراه با پاسخنامه میشود