دانلود نمونه سوالات پایه چهارم حوزه علمیه همراه پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات پایه چهارم حوزه علمیه همراه پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات پایه چهارم حوزه علمیه همراه پاسخنامه

این مجموعه شامل: قران (۱۲ عدد) تاریخ (۲۱عدد) اصول (۲۰ عدد) فقه ۱ (۲۵ عدد) فقه ۲ (۲۰ عدد) و سه عدد عقاید و یک عدد اخلاق- تمامی سوالات همراه با پاسخ نامه می باشد

دانلود نمونه سوالات پایه چهارم حوزه علمیه همراه پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات پایه چهارم حوزه علمیه همراه پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات پایه چهارم حوزه علمیه همراه پاسخنامه

این مجموعه شامل: قران (۱۲ عدد) تاریخ (۲۱عدد) اصول (۲۰ عدد) فقه ۱ (۲۵ عدد) فقه ۲ (۲۰ عدد) و سه عدد عقاید و یک عدد اخلاق- تمامی سوالات همراه با پاسخ نامه می باشد