آناتومی و فیزیولوژی پوست

آناتومی و فیزیولوژی پوست

آناتومی و فیزیولوژی پوست

*به نام خدا* محصولی که هم اکنون مشاهده می کنید شامل اطلاعات جامع و کاربردی در خصوص پوست و آناتومی آن می باشد و اطلاعات جامع و گسترده ای را در اختیار شما قرار خواد داد.فایل در غالب پاورپویت و بصورت درسنامه ارائه شده است. *این فایل جزو واحد های درسی در رشته پرستاری می باشد* *ویژگی ها _ بررسی آناتومی پوست _ شناخت اجزای کامل پوست _ اختلالات پوستی _ درمان اختلالات پوست _ ویژگی ها و شکل های متفاوت پوست های مختلف