راهنمای نحوه بردن نمرات امتحانی روی نمودار

راهنمای نحوه بردن نمرات امتحانی روی نمودار

راهنمای نحوه بردن نمرات امتحانی روی نمودار

برای بسیاری معلمان، استادان و دیگران پیش آمده است که نمرات امتحان گرفته شده در یک درس یا موضوع به دلایل مختلف نظیر سختی سوالات، بنیه ضعیف علمی دانش آموزان یا دانشجویان و … پایین است پیشنهاد مناسب آن است که نمرات امتحانی نسبت به میانگین یا متوسط نمرات دانشجویان تعدیل یا استاندارد سازی شود این مساله در اصطلاح رایج می گویند بردن نمرات امتحانی روی نمودار در این فایل راهنمای آموزشی نحوه اصولی و صحیح و قابل انعطاف بردن نمرات امتحانی روی نمودار به طور کامل توضیح داده شده است به همراه فایل راهنمای سریع بردن نمرات امتحانی روی نمودار یک فایل اکسل آماده شده است می توانید در فایل اکسل نمرات امتحانی را وارد کنید و با درج اطلاعات دیگر لازم نظیر میانگین و انحراف معیار