دانلود جزوه درک عمومی معماری فراهانی

دانلود جزوه درک عمومی معماری فراهانی

دانلود جزوه درک عمومی معماری فراهانی

دانلود جزوه درک عمومی معماری فراهانی ۱۶۴ ص تایپ شده‌ و پرشده فرمت Pdf به همراه آزمون های خودسنجی * این جزوه بسیار مهم و کاربردی بوده و متناسب با سوالات سالهای اخیر کنکور سراسری تدوین گردیده است. فهرست مطالب:‌ نیمه اول، ارزیابی و خودسازی دانش طراحی انسان، طراحی، محصول و معماری مقیاس، تناسبات، استانداردسازی الویتها در طراحی (از تدوین تا تحویل) طراحی معماری، نیازها و راهکارها تیپولوژی فضاها در طراحی معماری بستر طراحی، طراحی در بستر