دانلود دیوان شماخ بن ضرار ذبیانی

دانلود دیوان شماخ بن ضرار ذبیانی

دانلود دیوان شماخ بن ضرار ذبیانی

شماخ بن ضراربن حرملة، از شاعران جاهلی عرب است که اسلام را نیز درک کرده است. دیوان او توسط صلاح الدین هادی به چاپ رسیده است که ما در ینجا فایل pdf دیوان او را که ۵۰۵ صفحه است را در اختیار علاقه مندان قرار می دهیم.

دانلود دیوان شیخ احمد سحنون

دانلود دیوان شیخ احمد سحنون

دانلود دیوان شیخ احمد سحنون

شیخ احمد سحنون یکی از شاعران مشهور ادبیات مقاومت الجزایر است. شعر او مفاهیمی از جمله استعمار فرانسه، دفاع از وطن مفاهیم دینی و … را دربر می گیرد. او مبارزی انقلابی و عالمی دینی است که اشعارش بیشتر رنگ و بوی مذهبی می دهد. دیوان او را در قالب pdf و در ۳۳۵ صفحه در اختیار علاقه مندان قرار می دهیم.

دانلود دیوان الاقشیر الاسدی (شعر عربی)

دانلود دیوان الاقشیر الاسدی (شعر عربی)

دانلود دیوان الاقشیر الاسدی (شعر عربی)

لاقشیر الاسدی از شاعران دوران صدر اسلام عرب است که شهرت چندانی در بین شاعران آن دوران ندارد. دیوان اشعار او در بیروت به چاپ رسیده است که فایل pdf این دیوان را که در ۱۷۶ صفحه است را در اینجا قرار می دهیم.

دانلود دیوان امام شافعی

دانلود دیوان امام شافعی

دانلود دیوان امام شافعی

محمد بن ادریس شافعی معروف به امام شافعی یکی از پیشوایان اهل سنت است. از او آثار متعددی برجای است دیوان شعری نیز از او به دت رسیده است که بارها به چاپ رسده است. ما این دیوان را در قالب pdf و در ۱۶۰ صفحه در اختیار علاقه مندان قرار می دهیم.

دانلود دیوان ابن خفاجه

دانلود دیوان ابن خفاجه

دانلود دیوان ابن خفاجه

ابراهیم بن ابی‌الفتح هواری اندلسی شهرت‌یافته به ابن خفاجه شاعر غزل‌سرای اندلسی و نویسنده بود. در شعرش، وصفِ باغ‌ها و مناظر طبیعی بسیار است. از اهالی جزیرهٔ شقر بود. دیوان اشعارش مانده است که در اینجا دیوان او را قرار می دهیم که در قالب pdf و در ۲۵۳ صفحه است.

دانلود دیوان ابو نجم العجلی

دانلود دیوان ابو نجم العجلی

دانلود دیوان ابو نجم العجلی

ابونجم العجلی یکی از شاعران عرب در عصر اموی بوده است. باید گفت این شاعر در برابر دیگر شاعران این عصر شهرت چندانی ندارد اما دیوان او کم و بیش مورد توجه بعضی از محققان بوده است. ما در اینجا دیوان اشعار او را در قالب pdf و در ۵۷۹ صفحه در اختیار علاقه مندان می گزاریم. برای آشنایی هرچه بیشتر با شعر او می توان به این دیوان مراجعه نمود.

دانلود دیوان الأفوه الأودي

دانلود دیوان الأفوه الأودي

دانلود دیوان الأفوه الأودي

الافوه الاودی یکی از شاعران عرب در عصر جاهلیت است. از او ابیات پراکنده ای به دست رسیده است که جمعا ۲۰۶ بیت است و نخستین بار در سال ۱۹۹۸ توسط دکتر محمد التونجی جمع و در بیروت به چاپ رسیده است. شعرهای ویژگی های شعر جاهلی را در خود دارد از جمله فخر به قبیله و تعصب و شرح جنگ ها و … همچنین اشعار او از جنبه مضامین حکمی نیز درخور توجه است. ما در اینجا دیوان اشعار او را که در قالب pdf و ۱۲۸ صفحه است را در اختیار علاقه مندان قرار می دهیم.

دیوان اشعار احمد مطر(شعر عربی)

دیوان اشعار احمد مطر(شعر عربی)

دیوان اشعار احمد مطر(شعر عربی)

احمد مطر یکی از معروفترین شاعران معاصر عرب است که به خاطر بیان طنز آمیز و گزنده اش در مورد سران عرب معروف شده است. ما در اینجا فایل pdf دیوان کامل او را در اختیار علاقه مندان قرار می دهیم.

شرح هاشمیات کمیت بن زید (متن عربی)

شرح هاشمیات کمیت بن زید (متن عربی)

شرح هاشمیات کمیت بن زید (متن عربی)

چکامه های استوار و بلندی را که کمیت اسدی درستایش هاشمیون و خاندان رسول اکرم (ص) و بیان فضایل و مناقب آنان سروده است، «هاشمیات» می نامند. این چکامه ها و قصیده ها از بهترین و والاترین و قویترین و بلیغ ترین شعر عرب است، در تاریخ شعر عرب. از میان اشعار کمیت اسدی (که خود از بهترین آثار شعری ست) قصاید هاشمیات او از بهترین آنهاست، چنانکه ادیبان و متخصصان بزرگی بدان تصریح کرده اند.در این فایل شرح این قصائد را به زبان عربی در قالب pdf که ۳۴۲ صفحه است را قرار می دهیم.

دانلود دیوان نابغه ذبیانی (متن عربی)

دانلود دیوان نابغه ذبیانی (متن عربی)

دانلود دیوان نابغه ذبیانی (متن عربی)

نابغه ذبیانی یکی از شاعران طبقهٔ یکم دوران جاهلیت، و از دیار حجاز بود. گفته شده او بعد از امروالقیس بزرگترین شاعر آن دوران است و بسیاری از شاعران شعر خود را در بازار عکاظ نزد او می آوردند. دیوان او مورد توجه محققان مختلف است بنابر این ما در اینجا فایل pdf دیوان اشعار او را که در ۱۳۰ صفحه است، قرار می دهیم.