متن نمونه سئوال خردادماه کاربرد رایانه در حسابداری(تئوری) به همراه پاسخنامه

متن نمونه سئوال خردادماه کاربرد رایانه در حسابداری(تئوری) به همراه پاسخنامه

متن نمونه سئوال خردادماه  کاربرد رایانه در حسابداری(تئوری) به همراه پاسخنامه

متن نمونه سئوال خردادماه کاربرد رایانه در حسابداری(تئوری) به همراه پاسخنامه ۴ سوال تستی و ۴ سوال جای خالی،۵ سئوال صحیح و غلط، و ۶سوال تشریحی، ۱ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. الف)درستی یا نادرستی گزینهای زیر را تعیین کنید(۲نمره) ۱)کلید Alt+Tabمنوی سیستم را باز میکند( ) ۲)مشاهده نمایش فایل قبل از چاپ با گزینه page setup امکان پذیر است( )

متن نمونه سئوال خردادماه کاربرد رایانه در حسابداری(تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه کاربرد رایانه در حسابداری(تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه  کاربرد رایانه در حسابداری(تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه کاربرد رایانه در حسابداری(تئوری) ۴ سوال تستی و ۴ سوال جای خالی،۵ سئوال صحیح و غلط، و ۶سوال تشریحی، ۱ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. الف)درستی یا نادرستی گزینهای زیر را تعیین کنید(۲نمره) ۱)کلید Alt+Tabمنوی سیستم را باز میکند( ) ۲)مشاهده نمایش فایل قبل از چاپ با گزینه page setup امکان پذیر است( )

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری عمومی مقدماتی (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری عمومی مقدماتی (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری عمومی مقدماتی (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری عمومی مقدماتی (عملی) ۲۵ سوال ، ۱ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. برنامه های منوی smart سیستم خود را بنویسید.( ۱نمره) سیستم ود را بگونه ای تنظیم کنید که ایکن ها بصورت کوچک نمایش داده شوند و برنامه های تازه نصب شده بصورت های لایت نمایش داده شوند.( ۲نمره)

متن نمونه سئوال خردادماه رایانه کار حسابداری (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه رایانه کار حسابداری (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه  رایانه کار حسابداری (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه رایانه کار حسابداری (عملی) ۵ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱-اکسل جزئی از مجموعه نرم افزاری ——- است. الف) Adobe ب) Word

متن نمونه سئوال خردادماه رایانه کار حسابداری (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه رایانه کار حسابداری (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه  رایانه کار حسابداری (تئوری)

متن نمونه سئوال خردادماه رایانه کار حسابداری (تئوری) ۵ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱-اکسل جزئی از مجموعه نرم افزاری ——- است. الف) Adobe