متن نمونه سئوال خردادماه رایانه کار

متن نمونه سئوال خردادماه رایانه کار

متن نمونه سئوال خردادماه  رایانه کار

متن نمونه سئوال خردادماه رایانه کار مقدماتی ۳۰ سئوال، ۴ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. صفحه گسترده Excel افزار Excel متعلق به کدام بسته نرم افزاري است؟ – بسته OpenOffice.Org ب- بسته Office شرکت مايکروسافت – بسته KOffice

متن نمونه سئوال خردادماه رایانه کار

متن نمونه سئوال خردادماه رایانه کار

متن نمونه سئوال خردادماه  رایانه کار

متن نمونه سئوال خردادماه رایانه کار ۲ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. مفاهیم(۶ نمره) ۱)اصطلاحات زير را تعريف کنيد؟ الف)حافظه پنهان(cache) ب)قالب بندي(format) ج)برد اصلي(main board) د) گذرگاه ه)اينترانت ۲) واحدهاي اندازه گيري حافظه را به ترتيب نام ببريد؟

متن نمونه سئوال خردادماه رایانه کار

متن نمونه سئوال خردادماه رایانه کار

متن نمونه سئوال خردادماه  رایانه کار

متن نمونه سئوال خردادماه رایانه کار ۲۰ سوال، ۲ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. برای سوالات ۱ – 10 گزینه مناسب را انتخاب نمایید. برای چاپ سریع در نرم افزار word از کدام فرمان استفاده می شود؟ الف) print