دانلود رایگان کتاب آیسخولوس با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب آیسخولوس با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب آیسخولوس با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( آیسخولوس )مجموعه آثار کتاب( آیسخولوس )دایره االمعارف مصورر جنگ افزار ااز ااسلحه هاای فتیله اای تاا هفت تیرهاای مدرن ترجمه پرناز طالبی ااز انتشارات سایان به چااپ رسیده ااست . خرید اینترنتی کتاب دایره المعارف مصور جنگ افزار در فروشگاه تمثال سپاهان شدنی می باشد .( آیسخولوس ) دایره المعارف مصور اسلحه( آیسخولوس ) از جنگ افزار های فتیله ای لغایت هفت تیرهای مدرن در طول تاریخ ، تسلیحات گرم تاثیری عمیق بر زندگی و کار و جنبش انسان داشته اند .( آیسخولوس ) سلاح هایی که برای تسلیحاتی اختراع شده بودند ، به سرعت تبدیل به ابزاری برای شکار و پدافند از جان و مال شدند . اولین سلاح ها در سده ها وسطی در چین ساخته شدند . در آن دوران از باروت

دانلود رایگان کتاب والهالا با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب والهالا با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب والهالا با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( والهالا )جلد دوم چشم برزخی ( والهالا )آلما در حیات قبلیش چشم برزخیش رو مفتوح میکنه اونم بطور بدی و طاقت آگاهانه..الان اون بیستو شیشمین سال از زندگی جدیدش رو میگذرونه… ولی خیلی چیزا تغییر کرده..و از همه مهمتر خود آلما هست..دختر ترسوی سری نخست کتاب..الان تبدیل شده به سرباز سنگی.. اون دیگه نمیترسه…والان…یه زندگی بدون امید رو دااره تجربه میکنه…همین بااعث شده ااون باا یه مکاان ناامقدس ااشنا بشه..مکاانی که ااسمش هست( والهالا ).. زبان:فارسی تعداد صفحات:۱۵۶ کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب ( pdf وچاپی)و پشتیبانی تلگرام:۰۹۱۰۳۸۹۴۸۱۴

دانلود رایگان کتاب پزشک تنها و مغرور با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب پزشک تنها و مغرور با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب پزشک تنها و مغرور با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( پزشک تنها و مغرور ) دختری از جنس تموم دخترا با خیلی آرزوها که سعی داره تک تک بهشون برسه . در این بین کسی تو زندگیش وارد میشه، نه همانند هر وارد شدنی، اتفاقی، و این طبیب مغرور… مولف:tina27 زبان:فارسی تعداد صفحات:۱۶۰ کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب (pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:۰۹۱۰۳۸۹۴۸۱۴

دانلود رایگان کتاب دختر خراب بدون سانسور با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب دختر خراب بدون سانسور با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب دختر خراب بدون سانسور با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( دختر خراب بدون سانسور ) ( دختر خراب بدون سانسور )دخترر خرااب دااستاان دخترری غمگین و فقیره که درر ااجتماع گررگ صفت کسی کمکش نمیکنه ، مجبورر به کاارهاای نااشاایستی میشه که هرر دخترر سپرریدن نمیده فقط براای ززنده موندنش هرکااری میکنه که یه ززندگی رااحت و بی دقدقه دااشته بااشه..( دختر خراب بدون سانسور ) همچنین درر ااین بین دچااری ااون باا عشقش کیواان و مسائلی که پیش میااد سررگذشت ررو مهیج ترر ، غمناک ترر و دااغ ترر میکنه.. بقیشو خودتون بخونید ااین رماان آاموزه بزرگوااری به آادم میده…( دختر خراب بدون سانسور ) مولف: مترجم: زبان:فارسی تعداد صفحات:۱۱۶ کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب ( pdf وچاپی)و پشتیبانی

دانلود رایگان کتاب چیستا یثربی پستچی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب چیستا یثربی پستچی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب چیستا یثربی پستچی با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( پستچی ) داستان( پستچی )، ماجرای حیات خویش خانم یثربی است که در ۱۴ سالگی عاشق پستچی محل شد، در ۱۸ سالگی، زمانی که چیستا خبرنگاری و روزنامه‌نگاری می‌کرد، علی را که از جنگ برگشته بود مجدد دید، و زمانی که برای رسیدن به هم نزدیک شده بودند، علی به اراده "حاجی" به بوسنی رفت که آن موعد صرب‌ها و مسلمانان در آن درگیر جنگ بودند، ولی پیش از آن، در پادگان نظامی به هم رازدار شدندو…( پستچی ) داستان یک قلم قوی دارد با کشش بی اندازه بالا. ولی اصولا هرچیزی را با کاغذ عشق کادو کنی جذااب میشود. حتی یک دااستان ضد جنگ راا.( پستچی ) ( پستچی )یک حکایت ضد جنگ است درر تمام ابعاد. نویسنده علت ااصلی

دانلود رایگان کتاب مامور ما در هاوانا pdf

دانلود رایگان کتاب مامور ما در هاوانا pdf

دانلود رایگان کتاب مامور ما در هاوانا pdf

معرفی کتاب: ( مامور ما در هاوانا ) مامور ما در هاوانا ) هجدهمین کتابی است که گراهام گرین منتشر ساخت. مامور ما در هاوانا ) ااین رماان درر ساال ۱۹۵۸ و درر ززمانی منتشرر شد که ززمانه مستعد ستیز و خشونت بود؛ ساالهای جنگ جهاانی دوم به‌سررعت فرااموش میشد و یاادگار جنگ طولاانی (جنگ سرد) به ززندگی عمومی ملت جهاان سراایت کررده ااست. مامور ما در هاوانا )در این میان، گرین با حس شوخ طبعی پایان‌ناپذیر خود، یکی از بامزه ترین جاسوسهای زمانه را به خوانندگان خود معرفی میکند: مردی معمولی که برادر دارد وقت خودش را به بطالت و نوشیدن در کوبا بگذراند. نمایندگی فروش یک برند جاروبرقی را گردانیدن میکند هرچند کسب وکارش چندان رونقی ندارد. دختری تازه بالغ دارد با خواسته‌هایی بی پایان.

دانلود رایگان کتاب زمستان بی بهار با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب زمستان بی بهار با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب زمستان بی بهار با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( زمستان بی بهار ) مولف:ابراهیم یونسی زبان:فارسی تعداد صفحات:۵۷۸ کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب ( pdf وچاپی)و پشتیبانی تلگرام:۰۹۱۰۳۸۹۴۸۱۴