دوره صوتي اعتماد بنفس

دوره صوتي اعتماد بنفس

دوره صوتي اعتماد بنفس

دوره صوتی اعتمادبنفس شامل ۴ فایل ۴۵ دقیقه ای است. که به بررسی مشخصات افراد با اعتمادبنفس بالا می بردازد و باید و نبایدهایی را در رابطه با اعتماد بنفس بازگو می کند. تمرینهای عملی این دوره بسیار کاربردی و تاثیرگزار است.