کتاب صوتی راز

کتاب صوتی راز

کتاب صوتی راز

کتاب راز براساس فیلمی به همین نام تهیه شده است. و مبتنی بر قانون جذب است و مدعی ست که تفکر مثبت می‌تواند نتایجی مانند افزایش ثروت، سلامتی و شادی به همراه بیاورد که در نتیجه زندگی را تغییر دهد هزاران فرد در جهان با این کتاب استثنایی به موفقیتهای باورنکردنی رسیده اند. این کتاب به ۴۴ زبان ترجمه شده و ۲۱ میلیون کپی آن فروش رفته‌است. جنجالهای زیادی پیرامون آن وجود دارد و در برنامه‌های متعدد تلویزیونی درباره آن صحبت شده‌است. و اکنون کتاب صوتی آن در اختیار شماست پس برای دانلود آن تردید نداشته باشید. این کتاب به ما می آموزد که چه قوانینی در ذهن و در کائنات وجود دارد و ما چگونه به کمک این قوانین میتوانیم بر مشکلات زندگی غلبه کرده و به خواسته