فایل حل مشکل DRK Failed در G920A بعد از فلش

فایل حل مشکل DRK Failed در G920A بعد از فلش

فایل حل مشکل DRK Failed در G920A بعد از فلش

یکی از مشکلات شایع که بعد فلش زدن این مدل گوشی رخ میدهد مواجه شدن با ارور DRK Failed هستش که با رایت این فایل کوک شده میتونید براحتی از این مشکل عبور کنید . ۱۰۰ درصد تضمینی و تست شده قابل رایت با اودین بدون نیاز به باکس و … بدون مشکل بوت لوپ شدن قابل رایت روی اندروید ۵ ، ۶ و ۷

فایل حل مشکل DRK Failed در G920A بعد از فلش

فایل حل مشکل DRK Failed در G920A بعد از فلش

فایل حل مشکل DRK Failed در G920A بعد از فلش

یکی از مشکلات شایع که بعد فلش زدن این مدل گوشی رخ میدهد مواجه شدن با ارور DRK Failed هستش که با رایت این فایل کوک شده میتونید براحتی از این مشکل عبور کنید . ۱۰۰ درصد تضمینی و تست شده قابل رایت با اودین بدون نیاز به باکس و … بدون مشکل بوت لوپ شدن قابل رایت روی اندروید ۵ ، ۶ و ۷