ماشین حساب به زبان سی شارپ

ماشین حساب به زبان سی شارپ

ماشین حساب به زبان سی شارپ

ماشین حساب به زبان سی شارپ این ماشین حساب قالبت های زیر را دارا میباشد جمع تفریق تقسیم محاسبه اعداد اعشاری ضرب این ماشین حساب با کمترین کد و به صورت بهینه کد نویسی شده است

برنامه تولید اعداد غیر تکراری تصادفی کنسول سی شارپ

برنامه تولید اعداد غیر تکراری تصادفی کنسول سی شارپ

 برنامه تولید اعداد غیر تکراری تصادفی کنسول سی شارپ

مشخصات برنامه : دریافت تعداد اعداد به صورت دستی از کاربر با استفاده از کد و تولید اعداد غیر تصادفی از ۰ تا آن عدد کد نویسی متوسط و قابل فهم

برنامه اسلایدر به صورت پیکچر باکس

برنامه اسلایدر به صورت پیکچر باکس

برنامه اسلایدر به صورت پیکچر باکس

هدف این برنامه جا به جایی پیکچر باکس ها و نمایش تصاویر آن به صورت اسلاید میباشد که با کلیک بر روی هر پیکچر باکس تصویر بزرگ ان نیز نمایش داده خواهد شد . ۱- کدنویسی بهینه ۲- فهم اسان و عدم استفاده از کد های پیچیده توجه : آدرس تصویر پیکچر باکس ها به صورت دستی انجام شده است و در ادرس زیر تصاویر را با نام های ۰٫jpg 1.jpg 2.jpg در مسیر زیر تعریف شده است . برای پیشگیری از خطاهای احتمالی حتما مسیر تصاویر مورد نظر خود را به برنامه اعلام کنید C:UsersownwerDesktoppicfolder

ماشین حساب به زبان سی شارپ

ماشین حساب به زبان سی شارپ

ماشین حساب به زبان سی شارپ

ماشین حساب به زبان سی شارپ این ماشین حساب قالبت های زیر را دارا میباشد جمع تفریق تقسیم محاسبه اعداد اعشاری ضرب این ماشین حساب با کمترین کد و به صورت بهینه کد نویسی شده است

برنامه تولید اعداد غیر تکراری تصادفی کنسول سی شارپ

برنامه تولید اعداد غیر تکراری تصادفی کنسول سی شارپ

 برنامه تولید اعداد غیر تکراری تصادفی کنسول سی شارپ

مشخصات برنامه : دریافت تعداد اعداد به صورت دستی از کاربر با استفاده از کد و تولید اعداد غیر تصادفی از ۰ تا آن عدد کد نویسی متوسط و قابل فهم

برنامه اسلایدر به صورت پیکچر باکس

برنامه اسلایدر به صورت پیکچر باکس

برنامه اسلایدر به صورت پیکچر باکس

هدف این برنامه جا به جایی پیکچر باکس ها و نمایش تصاویر آن به صورت اسلاید میباشد که با کلیک بر روی هر پیکچر باکس تصویر بزرگ ان نیز نمایش داده خواهد شد . ۱- کدنویسی بهینه ۲- فهم اسان و عدم استفاده از کد های پیچیده توجه : آدرس تصویر پیکچر باکس ها به صورت دستی انجام شده است و در ادرس زیر تصاویر را با نام های ۰٫jpg 1.jpg 2.jpg در مسیر زیر تعریف شده است . برای پیشگیری از خطاهای احتمالی حتما مسیر تصاویر مورد نظر خود را به برنامه اعلام کنید C:UsersownwerDesktoppicfolder