مجموعه غزل “تا پلک برهم میزنی”

مجموعه غزل “تا پلک برهم میزنی”

مجموعه غزل

نسخه الکترونیک مجموعه غزل "تا پلک برهم میزنی" انتشارات اقلیما ، تهران ، ۱۳۹۶ ، چاپ اول مؤلف : محسن نظری کلیه عواید حاصل از فروش ، صرف امور خیریه (ایتام عزیز) خواهد شد نمونه ی اشعار : دلنشین ! … ای غمِ دلواپسی ات بر کمرم ، من از آنی که تو پنداشته ای خسته ترم… عمرِ من کمـــتر از آنست کــــه باور بکنم ، که تــو یــک روز بخـــواهـی بروی از نظرم… راه برگشت کجا ؟ لمــس کن این فاجعه