پروپوزال بررسی تاثیر کالبد و کارکرد فضای ورودی شهر در حس تعلق شهروندان

پروپوزال بررسی تاثیر کالبد و کارکرد فضای ورودی شهر در حس تعلق شهروندان

پروپوزال بررسی تاثیر کالبد و کارکرد فضای ورودی شهر در حس تعلق شهروندان

پروپوزال رشته شهرسازی با عنوان بررسی تاثیر کالبد و کارکرد فضای ورودی شهر در حس تعلق شهروندان ، مطالعه موردی: ورودی شهر کرج ( اتوبان تهران- کرج) تعداد ص: ۸

پروپوزال معيارهاي دستيابي به فضای سبز پايدار در فضاهاي عمومي شهرهاي جديد

پروپوزال معيارهاي دستيابي به فضای سبز پايدار در فضاهاي عمومي شهرهاي جديد

پروپوزال معيارهاي دستيابي به فضای سبز پايدار در فضاهاي عمومي شهرهاي جديد

پروپوزال رشته شهرسازی معيارهاي دستيابي به فضای سبز پايدار در فضاهاي عمومي شهرهاي جديد با تكيه بر شاخصهاي توسعه پايدار(مطالعه موردي فاز ۲ پردیس) تعداد ص: ۱۵ فرمت:

پروژه طرح ۴ شهرسازی به همراه شیت های نهایی

پروژه طرح ۴ شهرسازی به همراه شیت های نهایی

پروژه طرح 4 شهرسازی به همراه شیت های نهایی

پروژه طرح ۴ شهرسازی در محله کوه سنگی مشهد شامل ۱۰۵ صفحه توضیحات و ۷ شیت ۵۰*۷۰ نهایی فهرست مطالب فایل word: مبانی نظری خاص تعریف و تعیین معیارها و اهداف طراحی چشم انداز حوزه بندی سوات اهداف و راهبرد تقسیمات کالبدی پیشنهادی محدوده شبکه دسترسی پیشنهادی تعیین محلات و نواحی در محدوده تعیین مراکز محلات و نواحی محدوده تعیین سرانه ها و تراکم پیشنهادی در محدوده سرانه پیشنهادی تراکم ساختمانی پیشنهادی تراکم اقتصادی تراکم سایه اندازی تراکم پیشنهادی تعیین سقف پذیری جمعیت و جمعیت پذیری در تقسیمات پیشنهادی محدوده ها و جداول مربوطه الگوی توزیع کاربری ها تهیه طرح تفصیلی محدوده مورد مطالعه (ناحیه ۱ ):

پاورپوینت نگرشي بر فرآيندي اجتماعي و مكاني درطراحي فضاي شهري

پاورپوینت نگرشي بر فرآيندي اجتماعي و مكاني درطراحي فضاي شهري

پاورپوینت نگرشي بر فرآيندي اجتماعي  و مكاني درطراحي فضاي شهري

دانلود پاورپوینت نگرشي بر فرآيندي اجتماعي و مكاني درطراحي فضاي شهري ۲۵ اسلاید فهرست مطالب: فصل ۱: درك فضاي شهري فصل ۲: چارچوب هاي ساختاري فضاي شهري فصل ۳: مردم در شهر فصل ۴: فرآيند طراحي شهري فصل ۵: توليد فضاي مصنوع فصل ۶: ضابطه دار ساختن شكل شهر فصل ۷: تصاوير كمال فصل ۸: طراحي فضاي شهري

رساله پایان نامه بررسی چگونگی شکل گیری شهرهای جدید در ایران (نمونه موردی شهرجدیدپردیس)

رساله پایان نامه بررسی چگونگی شکل گیری شهرهای جدید در ایران (نمونه موردی شهرجدیدپردیس)

رساله پایان نامه بررسی چگونگی شکل گیری شهرهای جدید در ایران (نمونه موردی شهرجدیدپردیس)

دانلود پایان نامه رساله بررسی چگونگی شکل گیری شهرهای جدید در ایران (نمونه موردی شهرجدیدپردیس) ۱۵۵ ص فرمت WORD چکیده شهر جدید با نگاهی که در این پژوهش به آن نگریسته شده ، شهری است که به عنوان یکی از راهبردها و الگوهای توسعه شهری در جهت سرریزهای جمعيتی شهرهای بزرگ ،طراحی، برنامه ریزی، احداث شده یا می شود.نظر به اینکه شهر تهران از نظر مساحت و جمعيت اولين کشوراست نياز به توسعه شهرهای جدید مانند پردیس در اطراف آن احساس گردید و مکانيابی این شهرها برای استفاده حداکثری از پتانسيلهای موجود در آن از اهميت زیادی برخوردار است.هدف اصلی این تحقيق بررسی چگونگی شکل گيری شهرهای جدید در ایران و روش تحقيق استفاده از هر روش ميدانی و کتابخانه ای بوده

پایان نامه رساله تخصیص عادلانه کاربری های شهری با استفاده از مدل تحلیل عاملی

پایان نامه رساله تخصیص عادلانه کاربری های شهری با استفاده از مدل تحلیل عاملی

پایان نامه رساله تخصیص عادلانه کاربری های شهری با استفاده از مدل تحلیل عاملی

پایان نامه رشته شهرسازی تخصیص عادلانه کاربری های شهری با استفاده از مدل تحلیل عاملی نمونه موردی: خیابان ستارخان تعداد ص:۱۳۴ فرمت: WORD فهرست مطالب : چکیده ۱۰ مقدمه ۱۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۱۲ ۱-۱ بیان مساله ۱۳ ۱-۲ اهداف پژوهش ۱۴ ۱-۲-۱ اهداف کلان ۱۴ ۱-۲-۲اهداف خرد ۱۵ ۱-۲-۲-۱ اهداف زیست محیطی: ۱۵ ۱-۲-۲-۲ اهداف اقتصادی: ۱۵ ۱-۲-۲-۳ اهداف اجتماعی: ۱۵ ۱-۲-۲-۴ اهداف کالبدی- فضایی: ۱۶ ۱-۳سوالات پژوهش ۱۶ ۱-۴پیشینه تحقیق

پایان نامه رساله شهرسازی مدیریت بحران بلایای طبیعی در شهر نظرآباد

پایان نامه رساله شهرسازی مدیریت بحران بلایای طبیعی در شهر نظرآباد

پایان نامه رساله شهرسازی مدیریت بحران بلایای طبیعی در شهر نظرآباد

دانلود پایان نامه رساله شهرسازی مدیریت بحران بلایای طبیعی در شهر نظرآباد ۱۴۳ صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب چکیده:۱۸ فصل اول ۱-۱ بیان مساله :۱۸ ۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش :۲۰ ۱-۳ پیشینه پژوهش ۲۱ ۱-۴ سوالات پژوهش ۲۴ ۱-۵ اهداف پژوهش ۲۴ ۱-۶ جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق ۲۴ ۱-۷ روش تحقیق۲۴ ۱-۷-۱ نوع روش تحقیق۲۴ ۱-۷-۲ روش گردآوری اطلاعات۲۴ ۱-۷-۳ ابزار گردآوری اطلاعات۲۵ ۱-۷-۴ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات۲۵ ۱-۸ محدودیتهای تحقیق۲۶ فصل دوم ۲-۱ بلایای طبیعی۲۸ ۲-۱-۱ تعریف بلایای طبیعی۲۹ ۲-۱-۲ انواع بلایای طبیعی۳۰ ۲-۲ مفهوم بحران ۳۵ منشأمفهومبحران ۳۵

پایان نامه رساله بررسی تاثیرات فرهنگی مسکن مهر خودمالکی بر محیطهای مادر ، نمونه موردی: شهرهای فردوسیه و شهریار

پایان نامه رساله بررسی تاثیرات فرهنگی مسکن مهر خودمالکی بر محیطهای مادر ، نمونه موردی: شهرهای فردوسیه و شهریار

پایان نامه رساله بررسی تاثیرات فرهنگی مسکن مهر خودمالکی بر محیطهای مادر ، نمونه موردی: شهرهای فردوسیه و شهریار

رساله کارشناسی ارشد شهرسازی-برنامه ریزی شهری دانلود پایان نامه رساله بررسی تاثیرات فرهنگی مسکن مهر خودمالکی بر محیطهای مادر ، نمونه موردی: شهرهای فردوسیه و شهریار ۱۷۸ ص با فرمت word فهرست مطالب: چکیده: ۲ فصل اول: کلیات تحقیق ۳ ۱-۱ بیان مساله: ۴ ۱-۲ ضرورت و اهمیت پژوهش: ۵ ۱-۳ اهداف تحقیق: ۶ ۱-۳-۱ اهداف کلان: ۶ ۱-۳-۲ اهداف خرد: ۶ ۱-۴ سوالات تحقیق: ۶ ۱-۵ روش تحقیق: ۷ ۱-۵-۱- نوع روش تحقیق : ۷ ۱-۵-۲- روش گردآوری اطلاعات: ۷ ۱-۵-۳- ابزار گردآوری اطلاعات: ۷ ۱-۵-۴- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات : ۸ ۱-۶ پیشینه تحقیق: ۸ ۱-۷ محدودیتهای تحقیق ۱۳ فصل دوم: ادبیات و چارچوب