طراحی واحد یادگیری درس مطالعات اجتماعی (حقوق شهروندی)

طراحی واحد یادگیری درس مطالعات اجتماعی (حقوق شهروندی)

طراحی واحد یادگیری درس مطالعات اجتماعی (حقوق شهروندی)

دانلود یک نمونه طراحی فعالیت درسی از مطالعات اجتماعی ششم (حقوق شهروندی) فایل قابل ویرایش در ۴صفحه درس حقوق شهروندی به صورت کتاب دانش آموز ساخه شده همراه با تصاویر ،فعالیت،تمرین،و… فایل بی نظیر و دیده نشده (۵%تخفیف به مناسب ۲۲بهمن) (محدودیت دانلود فقط ۲۱ بار) از دستش ندید تا تعداد دانلودش تموم نشده نوشته شده توسط تیم تخصصی معلم یار

طراحی واحد یادگیری علوم پنجم(گوش)

طراحی واحد یادگیری علوم پنجم(گوش)

طراحی واحد یادگیری علوم پنجم(گوش)

یک نمونه کامل طراحی درس گوش از علوم پنجم که فایل ورد و دارای ۸صفحه میباشد درس گوش به صورت کتاب برای دانش آموز طراحی شده است فایل فوق العاده بی نظیر و درجه یک (محدودیت دانلود فقط ۲۱ بار) تا تموم نشده دانلود کنید نوشته شده توسط تیم تخصصی معلم یار

طراحی واحد یادگیری مطالعات (آداب اسلامی)

طراحی واحد یادگیری مطالعات (آداب اسلامی)

طراحی واحد یادگیری مطالعات (آداب اسلامی)

یک نمونه طراحی واحد یادگیری مطالعات ششم (آداب اسلامی) فابل ورد۴صفحه (۵%تخفیف به مناسبت عید سعید فطر) (محدودیت دانلود فقط ۲۱ بار) فایل کم یاب و انتشار برای اولین بار نوشته شده توسط تیم تخصصی معلم یار

یک نمونه طراحی واحد یادگیری کلاس چهارم ابتدایی

یک نمونه طراحی واحد یادگیری کلاس چهارم ابتدایی

یک نمونه طراحی واحد یادگیری کلاس چهارم ابتدایی

یک نمونه طراحی واحد یادگیری از پایه چهارم ابتدایی فابل ورد و ۳۴صفحه این فایل شامل موارد موجود در فهرست ک در عکس مشخص می باشد محدودیت دانلود فقط ۱۸ بار نوشته شده توسط تبم تخصصی معلم یار

طراحی واحد یادگیری درس مطالعات اجتماعی (حقوق شهروندی)

طراحی واحد یادگیری درس مطالعات اجتماعی (حقوق شهروندی)

طراحی واحد یادگیری درس مطالعات اجتماعی (حقوق شهروندی)

دانلود یک نمونه طراحی فعالیت درسی از مطالعات اجتماعی ششم (حقوق شهروندی) فایل قابل ویرایش در ۴صفحه درس حقوق شهروندی به صورت کتاب دانش آموز ساخه شده همراه با تصاویر ،فعالیت،تمرین،و… فایل بی نظیر و دیده نشده (۵%تخفیف به مناسب ۲۲بهمن) (محدودیت دانلود فقط ۲۱ بار) از دستش ندید تا تعداد دانلودش تموم نشده نوشته شده توسط تیم تخصصی معلم یار

طراحی واحد یادگیری علوم پنجم(گوش)

طراحی واحد یادگیری علوم پنجم(گوش)

طراحی واحد یادگیری علوم پنجم(گوش)

یک نمونه کامل طراحی درس گوش از علوم پنجم که فایل ورد و دارای ۸صفحه میباشد درس گوش به صورت کتاب برای دانش آموز طراحی شده است فایل فوق العاده بی نظیر و درجه یک (محدودیت دانلود فقط ۲۱ بار) تا تموم نشده دانلود کنید نوشته شده توسط تیم تخصصی معلم یار

طراحی واحد یادگیری مطالعات (آداب اسلامی)

طراحی واحد یادگیری مطالعات (آداب اسلامی)

طراحی واحد یادگیری مطالعات (آداب اسلامی)

یک نمونه طراحی واحد یادگیری مطالعات ششم (آداب اسلامی) فابل ورد۴صفحه (۵%تخفیف به مناسبت عید سعید فطر) (محدودیت دانلود فقط ۲۱ بار) فایل کم یاب و انتشار برای اولین بار نوشته شده توسط تیم تخصصی معلم یار

یک نمونه طراحی واحد یادگیری کلاس چهارم ابتدایی

یک نمونه طراحی واحد یادگیری کلاس چهارم ابتدایی

یک نمونه طراحی واحد یادگیری کلاس چهارم ابتدایی

یک نمونه طراحی واحد یادگیری از پایه چهارم ابتدایی فابل ورد و ۳۴صفحه این فایل شامل موارد موجود در فهرست ک در عکس مشخص می باشد محدودیت دانلود فقط ۱۸ بار نوشته شده توسط تبم تخصصی معلم یار

یک نمونه طراحی واحد یادگیری کلاس چهارم ابتدایی

یک نمونه طراحی واحد یادگیری کلاس چهارم ابتدایی

یک نمونه طراحی واحد یادگیری کلاس چهارم ابتدایی

یک نمونه طراحی واحد یادگیری از پایه چهارم ابتدایی فابل ورد و ۳۴صفحه این فایل شامل موارد موجود در فهرست ک در عکس مشخص می باشد محدودیت دانلود فقط ۱۸ بار نوشته شده توسط تبم تخصصی معلم یار