قالب وردپرس انفولد نسخه۴٫۱٫۲

قالب وردپرس انفولد نسخه۴٫۱٫۲

قالب وردپرس انفولد نسخه4.1.2

عنوان محصول قالب وردپرس انفولد نسخه۴٫۱٫۲ سال تولید۲۰۱۳ سازگار با سیستم وردپرس نسخه ۴٫۴ به بالا سازگار در مرورگـرهای حالت واکنش گراقابل نمایش در تمامی مرورگرها و دستگاههای نمایش ،تبلت ها ،موبایل هاافزونه های مرتبط بی بی پرس،پی لاین،ووکامرس،لایر اسلایر و…وضیعت فـونتداری فونت های گوگل دسته بندی موضوعی قالب، وردپرس ارزش دانلود۱۰/۱۰

قالب وردپرس انفولد نسخه۴٫۱٫۲

قالب وردپرس انفولد نسخه۴٫۱٫۲

قالب وردپرس انفولد نسخه4.1.2

عنوان محصول قالب وردپرس انفولد نسخه۴٫۱٫۲ سال تولید۲۰۱۳ سازگار با سیستم وردپرس نسخه ۴٫۴ به بالا سازگار در مرورگـرهای حالت واکنش گراقابل نمایش در تمامی مرورگرها و دستگاههای نمایش ،تبلت ها ،موبایل هاافزونه های مرتبط بی بی پرس،پی لاین،ووکامرس،لایر اسلایر و…وضیعت فـونتداری فونت های گوگل دسته بندی موضوعی قالب، وردپرس ارزش دانلود۱۰/۱۰

قالب وردپرس انفولد نسخه۴٫۱٫۲

قالب وردپرس انفولد نسخه۴٫۱٫۲

قالب وردپرس انفولد نسخه4.1.2

عنوان محصول قالب وردپرس انفولد نسخه۴٫۱٫۲ سال تولید۲۰۱۳ سازگار با سیستم وردپرس نسخه ۴٫۴ به بالا سازگار در مرورگـرهای حالت واکنش گراقابل نمایش در تمامی مرورگرها و دستگاههای نمایش ،تبلت ها ،موبایل هاافزونه های مرتبط بی بی پرس،پی لاین،ووکامرس،لایر اسلایر و…وضیعت فـونتداری فونت های گوگل دسته بندی موضوعی قالب، وردپرس ارزش دانلود۱۰/۱۰