طرح اسکلت انسان

طرح اسکلت انسان

طرح اسکلت انسان

طرح اسکلت انسان شامل ۳ صفحه در فرمت jpg ابتدا طرح یا خط مورد نظررا بر روی تخته، فلز یا چرم كه زمینه اصلی كاراست را چسبانده یا چاپ کنید و پس از بررسی و علامت گذاری روی طرح نقاطی كه می بایست بریده شود مشخص و سپس با مته سوراخ می شود. پس از آن با استفاده از اره مویی نقش های اضافی بریده می شود و طرح به صورت مشبك باقی می ماند، سپس با استفاده از سمباده طرح پرداخت و صیقل داده می شود و طبق نقشه یا شکل کلی طرح روی هم سوار می شوند.