طرح جت جنگی

طرح جت جنگی

طرح جت جنگی

طرح جت جنگی شامل ۲ صفحه در فرمت jpg برای مشبک کاری روی چوب ابتدا طرح مورد نظر روی چوب کشیده می شود و سپس هنرمند مشبک کار با اره مویی نقاطی را که باید بریده شود می برد؛ و در آخر کار قطعات بریده شده را طبق نقشه روی هم سوار می کند.