طرح ماموت

طرح ماموت

طرح ماموت

طرح مشبک ماموت نقشه ها شامل ۳ صفحه در فرمتjpg قطعات شماره بندی شده برای راهنمایی در اسمبل قطعات برای ساخت طرح مشبک ابتدا طرح یا خط مورد نظررا بر روی تخته، فلز یا چرم كه زمینه اصلی كاراست چاپ کنید یا بچسبانید و پس از بررسی و علامت گذاری روی طرح نقاطی كه می بایست بریده شود مشخص و سپس با مته سوراخ می شود. پس از آن با استفاده از اره مویی نقش های اضافی بریده می شود و طرح به صورت مشبك باقی می ماند، سپس قطعات بریده شده را به متصل کرده و با استفاده از سمباده طرح پرداخت و صیقل دهید.