طرح ماهی پایه دار

طرح ماهی پایه دار

طرح ماهی پایه دار

طرح مشبک ماهی پایه دار نقشه های طرح شامل ۳ صفحه در فرمت jpg قطعات شماره بندی شده برای راهنمای اسمبل قطعات برای مشبک کاری روی چوب ابتدا طرح مورد نظر روی چوب کشیده می شود و سپس هنرمند مشبک کار با اره مویی نقاطی را که باید بریده شود می برد؛ و در آخر کار را پرداخت می کند و شبکه ای از طرح های زیبا بر جای می ماند.اما در مشبک های منفصل، مثلاً در ایجاد قطعه های گره چینی، پس از مشخص شدن طرح “گره ” مورد نظر قطعه های کوچک چوب ساخته و پرداخته می شود. در این