طرح حشره آخوندک

طرح حشره آخوندک

طرح حشره آخوندک

طرح مشبک حشره آخوندک نقشه طرح شامل ۱ صفحه در فرمت jpg با توجه به ساده بودن طرح طبق عکس طرح ، قطعات را روی هم سوار کنید برای ساختن یک طرح مشبک و معرق ابتدا طرح یا خط مورد نظررا بر روی تخته، فلز یا چرم كه زمینه اصلی كاراست چاپ کرده یا بچسبانید و پس از بررسی و علامت گذاری روی طرح نقاطی كه می بایست بریده شود مشخص و سپس با مته سوراخ می شود . قطعات بریده شده طبق نقشه روی هم سوار میشوند.