طرح قطار

طرح قطار

طرح قطار

طرح مشبک واگن قطار(واگن راننده) شامل ۳ صفحه در فرمت jpg قطعات را پس از برش و چاپ ، طبق شماره های موجود روی آنها به هم وصل کنید. مشبک روی چوب مانند مشبک کاری روی سنگ از قدیمی ترین انواع مشبک کاری است زیرا چوب همواره به عنوان یک ماده اولیه در دسترس بوده است. برای مشبک کاری روی چوب ابتدا طرح مورد نظر روی چوب کشیده می شود و سپس هنرمند مشبک کار با اره مویی نقاطی را که باید بریده شود می برد؛ و در آخر کار را پرداخت می کند و شبکه ای از طرح های زیبا بر جای می ماند.