طرح ماشین قدیمی

طرح ماشین قدیمی

طرح ماشین قدیمی

طرح مشبک ماشین قدیمی نقشه ها شامل۲ صفحه در فرمت jpg قطعات شماره بندی شده برای راهنمایی در اسمبل قطعات برای ساخت طرح مشبک ابتدا طرح یا خط مورد نظررا بر روی تخته، فلز یا چرم كه زمینه اصلی كاراست چاپ کنید یا بچسبانید و پس از بررسی و علامت گذاری روی طرح نقاطی كه می بایست بریده شود مشخص و سپس با مته سوراخ می شود. پس از آن با استفاده از اره مویی نقش های اضافی بریده می شود و طرح به صورت مشبك باقی می ماند، سپس قطعات بریده شده را به متصل کرده و با استفاده از سمباده