طرح ماهی

طرح ماهی

طرح ماهی

طرح مشبک ماهی آکواریومی طرح شامل ۴ صفحه در فرمت jpg نقشه ها شماره گذاری شده برای راهنمایی در اسمبل قطعات بریده شده مراحل انجام مشبك طراحی: طراحی پروژه انتخابی و ابتدایی (طرح اولیه) است كه موضوع و ایده هنرمند را بر روی صفحه كار منتقل می كند . طراحی و خطاطی در مشبك كاری و مشبك سازی، طراحی،‌خطاطی، علاقه و پشتكار جزء لاینفك كار محسوب می شود. اگرهنرمند مشبك كار با طراحی و خطاطی و اصول آن آشنایی داشته باشد، آنگاه حاصل كارش معنای ظریفتری پیدا می كند.

طرح ماهی

طرح ماهی

طرح ماهی

طرح مشبک ماهی آکواریومی طرح شامل ۴ صفحه در فرمت jpg نقشه ها شماره گذاری شده برای راهنمایی در اسمبل قطعات بریده شده مراحل انجام مشبك طراحی: طراحی پروژه انتخابی و ابتدایی (طرح اولیه) است كه موضوع و ایده هنرمند را بر روی صفحه كار منتقل می كند . طراحی و خطاطی در مشبك كاری و مشبك سازی، طراحی،‌خطاطی، علاقه و پشتكار جزء لاینفك كار محسوب می شود. اگرهنرمند مشبك كار با طراحی و خطاطی و اصول آن آشنایی داشته باشد، آنگاه حاصل كارش معنای ظریفتری پیدا می كند.