طرح هلیکوپتر

طرح هلیکوپتر

طرح هلیکوپتر

طرح هلیکوپتر ساده قطعات بدون شماره بندی با توجه به شکل اصلی قطعات را روی هم سوار کنید. با توجه به اندازه دلخواه می توان قطعات را در یک یا دو صفحه چاپ کرد. فرمت فایل:jpg

طرح هلیکوپتر

طرح هلیکوپتر

طرح هلیکوپتر

طرح مشبک هلیکوپتر شامل ۲ صفحه در فرمت jpg برای مشبک کاری روی چوب ابتدا طرح مورد نظر روی چوب کشیده می شود و سپس هنرمند مشبک کار با اره مویی نقاطی را که باید بریده شود می برد؛ و در آخر کار را پرداخت می کند و شبکه ای از طرح های زیبا بر جای می ماند. نحوه اجرای كار مشبك ابتدا طرح مورد نظر را بر روی زمینه اصلی(چوب،فلز،چرم و غیره) كار می چسبانند یا طرح را با كاربن روی زمینه منعكس می كنند، پس از دقت نظر و بررسی جوانب امر و علامت گذاری روی طرح نقاطی را برای بریدن مشخص و نقطه شروع كار

طرح هلیکوپتر

طرح هلیکوپتر

طرح هلیکوپتر

طرح مشبک هلیکوپتر شامل ۲ صفحه در فرمت jpg نحوه اجرای كار مشبك ابتدا طرح مورد نظر را بر روی زمینه اصلی(چوب،فلز،چرم و غیره) كار می چسبانند یا طرح را با كاربن روی زمینه منعكس می كنند، پس از دقت نظر و بررسی جوانب امر و علامت گذاری روی طرح نقاطی را برای بریدن مشخص و نقطه شروع كار را با مته سوراخ می كنند؛ سپس با اره مویی با كمانه مناسب نقاط و خطوط اضافی بریده شده و طرح اصلی یك تكه به صورت مشبك كامل در آید…؛ پس از اتمام اره كاری و محكم كردن مشبك بریده شده روی زمینه(برای جلوگیری از شكسته شدن و …)زواید كار را زدوده و در پرداخت