طرح هواپیما ساده قدیمی

طرح هواپیما ساده قدیمی

طرح هواپیما ساده قدیمی

طرح هواپیما ساده قدیمی نقشه طرح شامل ۱ صفحه در فرمت jpg قطعات را طبق طرح کلی شکل به هم متصل کنید. مشبک روی چوب مانند مشبک کاری روی سنگ از قدیمی ترین انواع مشبک کاری است زیرا چوب همواره به عنوان یک ماده اولیه در دسترس بوده است. برای مشبک کاری روی چوب ابتدا طرح مورد نظر روی چوب کشیده می شود و سپس هنرمند مشبک کار با اره مویی نقاطی را که باید بریده شود می برد؛ و در آخر کار را پرداخت می کند و شبکه ای از طرح های زیبا بر جای می ماند.