طرح هلیکوپتر شینوک

طرح هلیکوپتر شینوک

طرح هلیکوپتر شینوک

طرح هلیکوپتر شینوک شامل دو صفحه و دارای شماره گذاری قطعات که با توجه به شماره گذاری های روی قطعات آنها را پس از برش روی هم سوار کنید. فرمت فایل:jpg