طرح هواپیما ساده

طرح هواپیما ساده

طرح هواپیما ساده

طرح مشبک هواپیما ساده شامل۲ صفحه در فرمت jpg قطعات شماره بندی شده ابتدا طرح یا خط مورد نظررا بر روی تخته، فلز یا چرم كه زمینه اصلی كاراست چاپ کنید یا بچسبانید و پس از بررسی و علامت گذاری روی طرح نقاطی كه می بایست بریده شود مشخص و سپس با مته سوراخ می شود. پس از آن با استفاده از اره مویی نقش های اضافی بریده می شود و طرح به صورت مشبك باقی می ماند، سپس با استفاده از سمباده طرح پرداخت و صیقل داده می شود.