طرح کوسه

طرح کوسه

طرح کوسه

طرح کوسه شامل ۳ صفحه در فرمت jpg برای شروع کار ابتدا طرح را روی کاغذ چاپ کرده و سپس آن را به روی تخته سه لایه انتقال داده (چاپ کرده یا می چسبانید) و سپس با کمک اره مویی برش داده و سپس قطعات بریده شده را طبق نقشه یا شماره بندی و شکل کلی طرح ، آنها را روی هم سوار می کنید.