طرح گلف باز

طرح گلف باز

طرح گلف باز

طرح گلف باز دارای نقشه ساده و قطعات بدون شماره که با توجه به شکل اصلی می توان قطعات را به هم دیگر وصل کرد. شامل ۲ صفحه فرمت فایل:jpg