عربی پایه دوازدهم درس اول

عربی پایه دوازدهم درس اول

عربی پایه دوازدهم درس اول

درس عربی از دروس مهم علوم انسانی است که به سبب سنگینی مطالب ، نامفهوم بودن و … به سخت ترین دروس آن هم تعلق می گیرد و همچنین تاثیر زیادی در تعیین رتبه شما در کنکور دارد. ما در اینجا تلاش کرده ایم با استفاده از پاورپوینت این سختی را به حداقل کاهش دهیم. بطور کلی استفاده از پاورپوینت در هر زمینه آموزشی ، باعث تحول در یادگیری و باعث پیشرفت نظام آموزشی است. ما نیز از ابزار های مختلفی در پاورپوینت استفاده کردیم تا بتوانیم آموزش را راحت تر کنیم. این قسمت به آموزش درس ۱ عربی پایه دوازدهم رشته انسانی تعلق دارد و دارای قواعد حروف مشبهة بالفعل و