پاورپوینت درس اول عربی پایه نهم

پاورپوینت درس اول عربی پایه نهم

پاورپوینت درس اول عربی پایه نهم

دانلود پاورپوینت درس اول عربی پایه نهم با عنوان مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ وَ الثّامِنِ شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب تعداد اسلاید: ۱۴ فرمت: ppt قابل ویرایش

پاورپوینت درس هشتم عربی پایه نهم

پاورپوینت درس هشتم عربی پایه نهم

پاورپوینت درس هشتم عربی پایه نهم

دانلود پاورپوینت درس هشتم عربی نهم: حِوارٌ بَينَ الزّائِرِ وَ سائِقِ سَيّارَةِ اُلاجْرَةِ شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل کلیه تمرینات کتاب تعداد اسلاید: ۲۱ فرمت: ppt قابل ویرایش

پاورپوینت درس چهارم عربی پایه نهم

پاورپوینت درس چهارم عربی پایه نهم

پاورپوینت درس چهارم عربی پایه نهم

دانلود پاورپوینت کامل درس چهارم عربی پایه نهم با عنوان اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل کلیه تمرینات کتاب تعداد اسلاید: ۱۹ فرمت: ppt قابل ویرایش

تحقیق متنی کوتاه به زبان عربی دربارۀ خواصّ يکی از ميوه ها بيابيد.

تحقیق متنی کوتاه به زبان عربی دربارۀ خواصّ يکی از ميوه ها بيابيد.

تحقیق متنی کوتاه به زبان عربی دربارۀ خواصّ يکی از ميوه ها بيابيد.

دانلود تحقیق درس نهم عربی پایه نهم عنوان تحقیق: در اينترنت جست و جو کنيد و متنی کوتاه به زبان عربی دربارۀ خواصّ يکی از ميوه ها بيابيد.نام چه ميوه هايی در سه (۳) کتاب عربی آمده است؟ نام کدام یک از آنها در قرآن آمده است؟ تعداد ص: ۱ فرمت: WORD قابل ویرایش

تحقیق : در يک صفحۀ کتاب درسی فارسی، زير کلمات دارای ريشۀ عربی خط بکشيد؛ سپس همۀ کلمات آن را بشماريد و درصد کلمات عربی را معلوم کنيد.

تحقیق : در يک صفحۀ کتاب درسی فارسی، زير کلمات دارای ريشۀ عربی خط بکشيد؛ سپس همۀ کلمات آن را بشماريد و درصد کلمات عربی را معلوم کنيد.

تحقیق : در يک صفحۀ کتاب درسی فارسی، زير کلمات دارای ريشۀ عربی خط بکشيد؛ سپس همۀ کلمات آن را بشماريد و درصد کلمات عربی را معلوم کنيد.

دانلود تحقیق درس هشتم عربی نهم : عنوان تحقیق: در يک صفحۀ کتاب درسی فارسی، زير کلمات دارای ريشۀ عربی خط بکشيد؛ سپس همۀ کلمات آن را بشماريد و درصد کلمات عربی را معلوم کنيد. تعداد ص: ۱ فرمت: word قابل ویرایش