مقاله/ پوزیتیویسم و نظریه های ارتباطی

مقاله/ پوزیتیویسم و نظریه های ارتباطی

مقاله/ پوزیتیویسم و نظریه های ارتباطی

ایالات متحده زایشگاه علم نوپا وپویای "علوم ارتباطات" است .اولین نظره های ارتباطی از آنجا معرفی شد . اولین مدل ارتباطی که سعی کرد فرا گرد ارتباط را روی نمودار عینیت بخشد(که نمونه ابتدایی و ساده ای بود)، نه توسط محققین علم ارتباطات،بلکه به نام دو مهندس مخابرات به نامهای "کلود شنون" و "وارن ویور" ثبت گردیده است

کتاب / راهنمای عملی وبلاگ نویسی / تکنیک ها،نحوه اداره،ومدیریت

کتاب / راهنمای عملی وبلاگ نویسی / تکنیک ها،نحوه اداره،ومدیریت

کتاب / راهنمای عملی وبلاگ نویسی / تکنیک ها،نحوه اداره،ومدیریت

دوستان عزیز وگرامی: وبلاگ نویسی یک کتاب کاربردی وآموزش دهنده تعلیمات پایه ای وبلاگ نویسی است.اگر مثل اکثریت کاربران وبلاگ ها از بی هدفی و حیرانی در فضای مجازی رنج میبری این کتاب خوب و معتبر به شما توصیه میشود.کتاب با توجه به انسجام و جامعیت خوبی که دارد میتواند.کاربران غیر حرفه ای را به صورت اصولی با الفبا،کار کرد هاو کاربری عملی وبلاگ ها و سایت ها آشنا سازد اگر میل دارید در بازار رقابتی این روزها واقعاً با رقبا شانه به شانه بزنید ویا حد اقل گلیمتان را از آب بیرون بکشید حتماًسود زیادی از خواندن کتاب "وبلاگ نویسی" خواهید برد همانطور که هر وسیله جدیدی را که به وسایل خانه مان اضافه می کنیم شیوه نامه ای برای استفاده

مقاله / فنون مذاکره /شاغلین و دست اندر کاران روابط عمومی و،تبلیغات و بازاریابی

مقاله / فنون مذاکره /شاغلین و دست اندر کاران روابط عمومی و،تبلیغات و بازاریابی

مقاله / فنون مذاکره /شاغلین و دست اندر کاران روابط عمومی و،تبلیغات و بازاریابی

با عرض سلام و درود گروه هدف: کارکنان و دست اندکاران روابط عمومی شاغل در بخشهای مختلف شبکه های بهداشت و درمان معاونت ها دانشکده ها و مراکز آموزشی و پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با مدارک تحصیلی دیپلم به بالا اهداف آموزشی آشنایی کارکنان و دست اندکاران روابط عمومی با تعریف ، اصول و فنون مذاکره ،چانه زنی,مذاکرات اثربخش, مراحل طراحی یک مذاکره اثربخش, شیوه ها و تکنیک های مذاکره روش و اجرای آموزش

مقاله / فنون مذاکره /شاغلین و دست اندر کاران روابط عمومی و،تبلیغات و بازاریابی

مقاله / فنون مذاکره /شاغلین و دست اندر کاران روابط عمومی و،تبلیغات و بازاریابی

مقاله / فنون مذاکره /شاغلین و دست اندر کاران روابط عمومی و،تبلیغات و بازاریابی

با عرض سلام و درود گروه هدف: کارکنان و دست اندکاران روابط عمومی شاغل در بخشهای مختلف شبکه های بهداشت و درمان معاونت ها دانشکده ها و مراکز آموزشی و پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با مدارک تحصیلی دیپلم به بالا اهداف آموزشی آشنایی کارکنان و دست اندکاران روابط عمومی با تعریف ، اصول و فنون مذاکره ،چانه زنی,مذاکرات اثربخش, مراحل طراحی یک مذاکره اثربخش, شیوه ها و تکنیک های مذاکره روش و اجرای آموزش

مقاله تحقیقی / نقش سواد رسانه ای در حل تعارض نقشی/ هویتی کودکان /کارتون مرد عنکبوتی

مقاله تحقیقی / نقش سواد رسانه ای در حل تعارض نقشی/ هویتی کودکان /کارتون مرد عنکبوتی

مقاله تحقیقی / نقش سواد رسانه ای در حل تعارض نقشی/ هویتی کودکان /کارتون مرد عنکبوتی

با سلام و عرض ادب تعدادصفحات:۱۶ صفحه فرمت:pdf ناشر :دانشگاه تهران عنوان مقاله تحقیقی :نقش سواد رسانه ای در حل تعارض نقشی – هویتی مورد مطالعه:مخاطبان کودک کارتون مرد عنکبوتی چکیده نقش سواد رسانه ای در حل تعارض مقدمه و طرح مسئله چارچوب مفهومی چارچوب بندی و هویت سواد رسانه ای کودکان:مدل سه وجهی فیث روگو

مقاله تحقیقی / رابطه گرایش سیاسی و هنجارهای شغلی روزنامه نگاری،با حضور زنان در روزنامه ها

مقاله تحقیقی / رابطه گرایش سیاسی و هنجارهای شغلی روزنامه نگاری،با حضور زنان در روزنامه ها

مقاله تحقیقی / رابطه گرایش سیاسی و هنجارهای شغلی روزنامه نگاری،با حضور زنان در روزنامه ها

با سلام ناشر دانشگاه تهران چکیده: در حرفه روزنامه نگاری قوانینی نوشته شده وجود دارند که تحت عنوان قانون مطبوعات بر فعالیت روزنامه ها نظارت می کنند . قوانین نانوشته نیز با توجه به گرایش سیاسی روزنامه و هنجارهای اجتماعی موجود در محیط روزنامه نگاری بر تحلیل محتوای « محتوای تولیدشده و حضور زنان روزنامه نگار در این فضا تأثیرگذارند. در این پژوهش که مبتنی بر دو روش است، تأثیر دولتها و هنجارهای شغلی روزنامهنگاری بر حضور زنان در روزنامه ها »

مقاله تحقیقی / رابطه گرایش سیاسی و هنجارهای شغلی روزنامه نگاری،با حضور زنان در روزنامه ها

مقاله تحقیقی / رابطه گرایش سیاسی و هنجارهای شغلی روزنامه نگاری،با حضور زنان در روزنامه ها

مقاله تحقیقی / رابطه گرایش سیاسی و هنجارهای شغلی روزنامه نگاری،با حضور زنان در روزنامه ها

با سلام ناشر دانشگاه تهران چکیده: در حرفه روزنامه نگاری قوانینی نوشته شده وجود دارند که تحت عنوان قانون مطبوعات بر فعالیت روزنامه ها نظارت می کنند . قوانین نانوشته نیز با توجه به گرایش سیاسی روزنامه و هنجارهای اجتماعی موجود در محیط روزنامه نگاری بر تحلیل محتوای « محتوای تولیدشده و حضور زنان روزنامه نگار در این فضا تأثیرگذارند. در این پژوهش که مبتنی بر دو روش است، تأثیر دولتها و هنجارهای شغلی روزنامهنگاری بر حضور زنان در روزنامه ها »