پاورپوینت مایکل فاردی

پاورپوینت مایکل فاردی

پاورپوینت مایکل فاردی

مایکل فارادی (به انگلیسی : Michael Faraday) ‏ ( ۲۲ سپتامبر ۱۷۹۱ – ۲۲ اوت ۱۸۶۷ )، فیزیکدان و شیمیدان انگلیسی بود که بیشتر به سبب نوآوری‌هایش در الکترومغناطیس و الکتروشیمی مشهور است. کشف بنزن و قوانین مربوط به القای الکترومغناطیسی و تهیه کلر مایع از مهم‌ترین دستاوردهای او برشمرده می‌شوند.

پاورپوینت کانی ها(کانی،آزبست)

پاورپوینت کانی ها(کانی،آزبست)

پاورپوینت کانی ها(کانی،آزبست)

کانی (از یک واژه فارسی به نام کان گرفته شده که در عربی معدن نام دارد)، ماده‌ای طبیعی و جامدی است که ترکیب شیمیایی نسبتاً ثابتی دارند و در ترکیب سنگ‌های پوسته زمین یافت می‌شود و دارای فرمول شیمیایی و ساختمان اتمی مشخص است و در صنایع مختلف مانند خمیردندان‌سازی،ساعت‌سازی و… کاربرد دارد. و…

تأثير فيلامان هاي داغ بر روي مشخصه هاي شكست الكتريكي در حضور Ar/N2

تأثير فيلامان هاي داغ بر روي مشخصه هاي شكست الكتريكي در حضور Ar/N2

تأثير فيلامان هاي داغ بر روي مشخصه هاي شكست الكتريكي در حضور Ar/N2

مقاله ISI به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان و چکیده انگلیسی: Influence of the hot filament on the electrical breakdown characteristics in the presence of Ar/N2 Abstract The influence of a hot filament on the electrical breakdown characteristics is studied for different ratios of argon and nitrogen gases for a wide range of pressure. The vacuum tube consists of two parallel plane stainless steels used as cathode and anode accompanied with a tungsten filament located behind the cathode. Paschen’s curves are obtained for different ratios of argon and nitrogen as a function of pressure for various electric currents of the hot filament. The first and second Townsend coefficients as well as the ionization efficiency and secondary ionization coefficient are obtained for different filament currents. In addition, the influences of

تأثير فيلم هاي نازك مس به عنوان الكترود بر روي شكست الكتريكي DC در حضور آرگون و هوا

تأثير فيلم هاي نازك مس به عنوان الكترود بر روي شكست الكتريكي DC در حضور آرگون و هوا

تأثير فيلم هاي نازك مس به عنوان الكترود بر روي شكست الكتريكي DC در حضور آرگون و هوا

مقاله ISI به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان و چکیده انگلیسی: Influence of copper thin film as an electrode on the DC electrical breakdown in the presence of Ar and air Abstract. Electrical breakdown for low pressure argon gas and air, using copper thin films as the electrodes, was investigated. A specially designed cathode was built from copper thin film deposited on glass by a magnetron sputtering system creating the breakdown between those electrodes. The left side of Paschen’s curve and ionization coefficient η as well as the effective electron emission coefficient γ was obtained with respect to the variation of reduced electric fields for argon gas and air for different thin films thicknesses. It is concluded that reducing the thin film thickness as an electrode leads to a decrease of

تأثير فيلامان هاي داغ بر روي مشخصه هاي شكست الكتريكي در حضور Ar/N2

تأثير فيلامان هاي داغ بر روي مشخصه هاي شكست الكتريكي در حضور Ar/N2

تأثير فيلامان هاي داغ بر روي مشخصه هاي شكست الكتريكي در حضور Ar/N2

مقاله ISI به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان و چکیده انگلیسی: Influence of the hot filament on the electrical breakdown characteristics in the presence of Ar/N2 Abstract The influence of a hot filament on the electrical breakdown characteristics is studied for different ratios of argon and nitrogen gases for a wide range of pressure. The vacuum tube consists of two parallel plane stainless steels used as cathode and anode accompanied with a tungsten filament located behind the cathode. Paschen’s curves are obtained for different ratios of argon and nitrogen as a function of pressure for various electric currents of the hot filament. The first and second Townsend coefficients as well as the ionization efficiency and secondary ionization coefficient are obtained for different filament currents. In addition, the influences of

تأثير فيلم هاي نازك مس به عنوان الكترود بر روي شكست الكتريكي DC در حضور آرگون و هوا

تأثير فيلم هاي نازك مس به عنوان الكترود بر روي شكست الكتريكي DC در حضور آرگون و هوا

تأثير فيلم هاي نازك مس به عنوان الكترود بر روي شكست الكتريكي DC در حضور آرگون و هوا

مقاله ISI به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان و چکیده انگلیسی: Influence of copper thin film as an electrode on the DC electrical breakdown in the presence of Ar and air Abstract. Electrical breakdown for low pressure argon gas and air, using copper thin films as the electrodes, was investigated. A specially designed cathode was built from copper thin film deposited on glass by a magnetron sputtering system creating the breakdown between those electrodes. The left side of Paschen’s curve and ionization coefficient η as well as the effective electron emission coefficient γ was obtained with respect to the variation of reduced electric fields for argon gas and air for different thin films thicknesses. It is concluded that reducing the thin film thickness as an electrode leads to a decrease of